Eira Suomi, fysioterapeutti

Olen kotoisin Lohjalta ja kulkureittini vuosien mittaan päättyi lopulta Vehmaalle mieheni ansiosta. Vehmaalle olen muuttanut vuonna 1997.

Liikunnanohjausta olen toteuttanut monipuolisesti jo vuodesta 1990 alkaen, heti Kisakallion Urheiluopistolla suoritetun liikunnanohjauksen peruskurssin jälkeen. Pääosin olen ohjannut erilaisia aerobic- ja kuntoliikuntaryhmiä, enimmäkseen musiikkiliikunnan merkeissä. Myös miesten kuntoryhmien ohjaamisesta on vankka kokemus. Olen toiminut vesijumpparyhmien ohjaajana niin perinteisen vesijumpan kuin syvän veden jumpissakin. Lisäksi vesijuoksun tekniikkaohjaajana.

Liikunnanohjaajakoulutukseni pohjalta osaan opettaa laaja-alaisesti eri liikuntalajien perustekniikoita. Viime vuosina minulta on kuitenkin tilattu edelleen kuntoliikunta tunteja. Olen ohjannut muun muassa kahvakuulan perustekniikkaa, musiikkiliikuntaryhmiä ja tasapainonhallinnan ryhmiä.

Fysioterapeuttisen osaamiseni kautta olen kouluttanut itseäni liikunnanohjauksessa aikaisempaa tarkempiin ohjausmenetelmiin. Näitä kuntoliikunnantasoisia ryhmiä ovat tuotenimikkeiltään PhysioFit ja PhysioPilates. PhysioFit tunnit soveltuvat vähän tai jonkin verran liikuntaa harrastaville henkilöille. PhysioPilates soveltuu kaiken tasoisille liikkujille: kuntotasoltaan aloittelijasta hyväkuntoisiin. Perusteluna PhysioPilates tuntien laaja-alaiselle kuntotason omaaville liikkujille on se, että ryhmä on riittävän pienikokoinen ja ohjaajalla on aikaa opastaa henkilökohtaisesti jokaista liikkujaa tämän oman kehon voimien mukaisilla liikkeillä. 

Fysioterapiaa olen työkseni tehnyt vuodesta 2000 lähtien. Koko työurani olen toiminut yksityissektorilla Varsinais-Suomen alueella. Vuonna 2009 syksyllä vuokrasin Vehmaalta Vinkkilän keskustasta oman liiketilan ja toiminnan siinä aloitin vuonna 2010. Nyt reilun 100 neliön tiloissa toimin fysioterapeuttina ja liikunnanohjaajana. Fysioterapeuttina olen lisäkoulutuksissani suuntautunut monipuolisesti. Muun muassa Suomen Ortopedisen Manuaalisen terapiayhdistyksen (SOMTY ry) koulutuksista olen oppinut syvällisemmin tuki- ja liikuntaelimistön toimintaa hermojen toiminnan, nivelliikkuvuuksien ja liikkumattomuuksien osalta, rangan käsittelyä. Nyt viimeisimpänä olen syventänyt tieto taitoani sidekudoskalvojen (fascioiden) osalta niin pinnallisten kuin syvienkin kalvorakenteiden osalta.

Neurologisen fysioterapian puolelta olen syventänyt tieto taitojani mm. aivohalvauspotilaiden Bobath -konseptin mukaisella ohjausmenetelmällä sekä PCBS tutkimisen/mittaamisen menetelmillä. Jonka avulla pystytään seuraamaan kuntoutujan edistymistä. Motivoitu käden käyttö menetelmä ohjaa halvaantunutta kättä aktiivisemmaksi kuntoutujan arkitoiminnoissa.

Jo heti valmistumisesta lähtien olen ollut kiinnostunut lasten fysioterapiasta. Urani alkuvuosina minulla ei vain ollut mahdollisuutta saada heti monia lapsiasiakkaita. Siksi lisääntyvissä määrin olen siihen osa-alueeseen kouluttautunut enemmän. Laajana lisäkoulutuksena oli Lahden AMK:ssa käyty ”Lapsi fysioterapian asiakkaana” -koulutuskokonaisuus vuonna 2002. Tämä koulutus antoi vankan pohjan lapsifysioterapian toteuttamiseen. Nyt viime vuosina tämän fysioterapian alueen koulutustahti on ollut kiivaampaa, koska vuonna 2011 perustettiin fysioterapeuteille tarkoitettu Lasten Fysioterapia ry –yhdistys. Toimin tässä yhdistyksessä hallituksen varajäsenenä. Yhdistyksen tarkoituksena on mm. lisätä lasten kanssa fysioterapiaa toteuttavien terapeuttien ammatillista osaamista ja lisätä terapeuttien välistä kanssakäymistä, verkostoitumista. Nykyään minulla on lapsiasiakkaina sekä neurologisen sairauden omaavia kuin tuki- ja liikuntaelimistön ongelmia omaavia (usein urheilijoita). Neurologisten lapsiasiakkaiden maksavana tahona tällä hetkellä toimivat KELA ja TYKS.

Ammattitutkinnot:

Fysioterapeutti (AMK) 12/2000, Turku Amk, 141ov

Liikunnanohjaaja 5/1995, Vierumäki, 4 vuotta

Erikoistumisopinnot:

Bobath concepti, aivohalvauspotilaille, 2012, 4,5ov

Aktivoiva fysioterapia aivohalvauspotilaan kuntoutuksessa, PCBS –testi, 2011, 3op (1,5ov)

Manuaalisen terapian perusteet 2005, 30op (20ov)

Lapsi fysioterapian asiakkaana 2002, 5ov

Kasvatustieteen appro 1994, 15ov

Lisäkoulutukset: (fysioterapiaan liittyen)

Faskia manipulaatio (moduuli Luigi Stecco, Taso 1) 2015

Vuorovaikutus lapsen fysioterapiassa 2015

Valtakunnalliset kystisen fibroosin päivät 2014

Näkövammaisen lapsen liikkumistaidon tukeminen 2014

Luonteva vuorovaikutus erityistä tukea tarvitsevan lapsen kanssa 2014

GAS-menetelmäkoulutus, 2014

Faskiakäsittelykurssi 2013

Fascian vaikutus lapsen liikkumiseen 2013

PhysioPilates (Taso 1) 2013

Keho lapsen kompassina kipujen ja pelkojen karikossa 2013

Lapsen ja nuoren alaraajan toiminnan ongelmat ja käytännön 2013

Kinesioteippaus (lantio, alaraajat) 2013

Motivoiva haastattelu ja vuorovaikutustaidot 2012

Sähköhoito koulutus cp-lapsille 2012

LymphaTouch alipaine -hoitomenetelmä koulutus 2011

Kinesioteippauksen perusteet 2011

Ahtaan olkapään fysioterapia 2010

Lasten neurologinen kuntoutus 2010

Fysioterapiakongressi 2009

CRPS- ja kipukäsi koulutus (peiliterapia) 2009

Lasten jalkateräortopedian koulutuspäivä 2009

Feldenkrais-menetelmän perusteet (kehon hahmotus) 2007

Neuraalikudoksen mobilisointi II –kurssi (syventävä osa) 2007

FYSI –päivät, asiantuntijoiden luennot (ortopedit, OMT-fysioterapeutit) 2007

Motivoitu käden käyttö 2007

Selkärangan manuaalisen tutkimisen ja hoidon peruskurssi (C1/C2) 2005

Neuraalikudoksen mobilisointi I-kurssi 2004

Motorinen oppiminen ja ohjaaminen lasten terapiassa 2003

Kliinisen neurologian perusteet (neurofysiologia, neuropatofysiologia, tutkiminen, perifeerisen hermovaurion oireet, diagnostiikka ja hoito) 2003

Kliinisen tutkimisen perusteet (verenkierto, hengitys, neurologia) 2002

Gross Motor Function Measure testistö cp-vammaisille 2002

Lapsen sensomotorinen kehitys ja sen variaatiot – milloin terapiaan 2001

Vauvahieronnan ohjaaja 1999

Lisäkoulutukset: (liikuntaan liittyen)

PhysioPilates (Taso 1) 2013

Motivoiva haastattelu ja vuorovaikutustaidot 2012

Terveysliikunnan ideapäivä 2012

PhysioFit päivityskoulutus 2012

Järvihölkän ohjaajatutkinto (vesijuoksu) 2004

Kolme vesiliikuntaintroa –koulutus 2003

Tule’s samba ohjaaja (tuki- ja liikuntaelin oireisille) 2003

Sambic ohjaajakoulutus 2003

Kuntoliikunnan ohjauskurssi 1999

Fysiokimppa-ohjaaja 1999

B-uimaopettaja 1995

Step Reebok ohjaajakoulutus 1993

Nike Total Body Conditioning 1993

Liikunnanohjauksen peruskurssi 1990

C-uimaopettaja 1990

Yleisurheiluohjaaja 1990

Seuravalmentajatutkinto B-perusosa 1990

Kuntosaliohjaaja 1990

Seuraohjaajatutkinto C-lajiosa, judo 1989

Ohjauksen ja valmennuksen C-perusosa 1989

   

Suosittele meitä